Cười

  

Khi em bé khóc, chú chó dỗ dành

Chúng tôi trên Facebook