CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM X

Danh sách chi tiết bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

Thời sự - 14/10

Báo Sức khỏe&Đời sống cập nhật chi tiết các bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh để quý độc giả tiện theo dõi.

Tổng cộng 1029 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 1013 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 14/10) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm:

BN17, BN18, BN19, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN50, BN51, BN52, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN65, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN91, BN92, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN134, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN141, BN142, BN143, BN144, BN145, BN146, BN147, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN161, BN162, BN163, BN164, BN165, BN166, BN167, BN168, BN169, BN170, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN176, BN177, BN178, BN179, BN180, BN181, BN182, BN183, BN184, BN185, BN186, BN187, BN188, BN189, BN190, BN191, BN192, BN193, BN194, BN195, BN196, BN197, BN198, BN199, BN200, BN201, BN202, BN203, BN204, BN205, BN206, BN207, BN208, BN209, BN210, BN211, BN212, BN213, BN214, BN215, BN216, BN217, BN218, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN225, BN226, BN227, BN228, BN229, BN230, BN231, BN232, BN233, BN234, BN235, BN236, BN237, BN238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN243, BN244, BN245, BN246, BN247, BN248, BN249, BN250, BN251, BN252, BN253, BN254, BN255, BN256, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262, BN263, BN264, BN265, BN266, BN267, BN268, BN269, BN270, BN271, BN272, BN273, BN274, BN275, BN276, BN277, BN278, BN279, BN280, BN281, BN282, BN283, BN284, BN285, BN286, BN287, BN288, BN289, BN290, BN292, BN293, BN294, BN295, BN296, BN297, BN298, BN299, BN300, BN301, BN302, BN303, BN304, BN305, BN306, BN307, BN308, BN309, BN310, BN311, BN312, BN313, BN314, BN315, BN317, BN318, BN319, BN320, BN321, BN322, BN323, BN324, BN325, BN326, BN327, BN329, BN330, BN331, BN332, BN333, BN334, BN335, BN336, BN338, BN339, BN340, BN341, BN342, BN343, BN345, BN344, BN346, BN347, BN348, BN349, BN350, BN351, BN352, BN353, BN354, BN355, BN356, BN357, BN358, BN359, BN360, BN361, BN362, BN363, BN364, BN365, BN366, BN367, BN368, BN369, BN370, BN371, BN372, BN373, BN375, BN383, BN385, BN386, BN387, BN388, BN390, BN391, BN392, BN393, BN394, BN395, BN396, BN397, BN402, BN404, BN405, BN406, BN407, BN410, BN412, BN413, BN414, BN415, BN 416, BN417, BN419,BN420, BN421, BN422, BN423, BN424, BN425, BN434, BN435, BN440, BN441, BN442,BN443; BN843, BN444, BN445, BN447, BN448, BN449, BN450, BN452, BN455, BN454, BN451, BN572, BN459, BN460,BN461, BN462,BN464, BN465, BN466, BN467, BN468, BN469,BN470, BN471, BN472,BN473, BN474, BN476, BN477,BN478, BN478, BN480, BN481, BN 482, BN483,BN486, BN488, BN489, BN491, BN492, BN493, BN494, BN495,BN497, BN498, BN500, BN501, BN502, BN503, BN504, BN506, BN507, BN508, BN509, BN511, BN512, BN513, BN515, BN516, BN517, Bn518, BN519, BN521, BN 523,BN525, BN526, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN536, BN537, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN544, BN545, BN546,BN547, BN548, BN549, BN551, BN553, BN913, BN880, BN995, BN555, BN556,BN557, BN558, BN559, BN560, BN567,BN568, BN562, BN563, BN564, BN570, BN 571, BN573, BN576, BN578, BN579, BN580, BN581, BN582, BN583, BN587, BN588, BN589, BN590, BN591,BN593,BN594,BN596, BN597, BN599, BN 601, BN602, BN603, BN604, BN605, BN607,BN609, BN610, BN611, BN612, BN613, BN614, BN615, BN616, BN617, BN618, BN619, BN621,BN624, BN625, BN626,BN627, BN628,BN629, BN631, BN635, BN636, BN637, BN638, BN639, BN640, BN641, BN642, BN644, BN645, BN646, BN649, BN650, BN 656, BN658, BN659, BN660,BN661, BN652, BN654, BN664, BN667, BN668, BN569, BN653,BN662, BN670, BN671, BN 672, BN673, BN675, BN676, BN677, BN678, BN679,BN680, BN687,BN689, BN 682, BN683, BN684, BN685, BN688, BN665, BN691, BN692, BN693, BN695, BN697, BN700, BN703, BN704, BN706, BN707, BN708, BN709,BN710, BN711, BN712, BN713, BN714, BN715,,BN716, BN717, BN719, BN721, BN722, BN725, BN727, BN728, , BN729, BN730, BN739, BN741, BN743, BN744, BN745, BN747, BN754, BN746, BN775, BN748,BN752,BN753, BN790, BN864, BN755, BN756,BN760, BN762,BN763, BN765, BN767, BN768, BN769, BN771,BN772, BN776,BN777, BN779, BN781, BN783, BN785,BN786,BN788, BN789, BN795,BN796, BN797, BN798, BN799,BN800, BN801, BN802, BN803, BN804, BN805, BN806, BN807, BN808, BN809, BN810, BN812, BN 815, BN816, BN818, BN819, BN813, BN817, BN821, BN822, BN823, BN826, BN828, BN831, BN833,BN837,BN838,BN841, BN842, BN840, BN844, BN845, BN846, BN849, BN850,BN848, BN854, BN856,BN857, BN858, BN859, BN934, BN860, BN861, BN 863, BN865, BN866,BN868; BN870, BN 871, BN872, BN873, BN874, BN875, BN877,BN878, BN879, BN881, BN882, BN885, BN886, BN891, BN892,BN907,BN908, BN909,BN910 BN915, BN918, BN919, BN820,BN887, BN869, BN853, BN916, BN883, BN889, BN890,BN895,BN894, BN900, BN901, BN902, BN903, BN904, BN912, BN929, BN949, BN984, BN997, BN998, BN905, BN964, BN914,BN917,BN920, BN921, BN922, BN924, BN925, BN927,BN928, BN930, BN931, BN932, BN933,BN935, BN 936, BN830, BN968, BN958, BN937, BN938, BN939, BN940, BN941, BN942, BN943, BN944, BN945, BN946,BN951, BN953, BN954,BN906, BN1033, BN955, BN956, BN959,BN 960, BN961, BN963,BN965, BN966, BN967,BN969; BN972, BN973, BN974, BN975, BN976, BN979, BN950, BN970, BN977, BN978, BN971, BN982, BN884, BN899, BN986, BN987, BN888,BN985, BN988, BN989, BN990, BN896,BN897, BN991, BN993, BN994, BN999, BN1000, BN1006, BN1007, BN1020, BN1046, BN1002, BN1003, BN1004, BN1005, BN1009,BN1010, BN1028, BN1012, BN1013, BN 1014,BN1015, BN1016, BN1017, BN1018, BN1019,BN1021, BN1022, BN1023,BN1024,BN1025,BN1026,BN1030, BN1031, BN1032, BN1034, BN 1035, BN1036,BN1037,BN1038, BN1039, BN1041, BN1043, BN1044,BN1047,BN1048,BN1049,BN1050,BN1055,BN1056, BN1057, BN1058, BN1059,BN1063, BN1075,BN1076.

Theo Sức khỏe và Đời sống Link Gốc: Copy Link

https://suckhoedoisong.vn/danh-sach-chi-tiet-benh-nhan-covid-19-da-duoc-cong-bo-khoi-benh-n178393.html

Tin liên quan

Bệnh nhân Covid-19 số 188 dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh

Sống khỏe - 19/04

Bệnh nhân Covid-19 số 188 dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh

​Trưa ngày 19/4, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh.

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu khỏi bệnh, Việt Nam có 203 ca khỏi

Sống khỏe - 19/04

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu khỏi bệnh, Việt Nam có 203 ca khỏi

Ngày 19/4, tiếp tục có 02 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bạc Liêu được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi ở Việt Nam lên 203/268 ca (chiếm 76% tổng số bệnh nhân).

Thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cả nước có 203 trường hợp khỏi

Sống khỏe - 19/04

Thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cả nước có 203 trường hợp khỏi

​Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, chiều 19/4 có 2 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bạc Liêu được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi bệnh lên 203.

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm chăm sóc y tế và phòng dịch bệnh cho người dân trong bão

Sống khỏe - 14/10

Bảo đảm chăm sóc y tế và phòng dịch bệnh cho người dân trong bão

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu nạn nhân, phòng chống dịch bệnh.

Người chạy bộ ăn thực phẩm này rất tốt

Sống khỏe - 14/10

Người chạy bộ ăn thực phẩm này rất tốt

Nước dừa, bơ, việt quất... là thực phẩm rất tốt cho người thường xuyên chạy bộ.

Ham rẻ phẫu thuật thu nhỏ 'cô bé' ở spa, thiếu nữ 24 tuổi biến chứng cực nặng

Sống khỏe - 14/10

Ham rẻ phẫu thuật thu nhỏ 'cô bé' ở spa, thiếu nữ 24 tuổi biến chứng cực nặng

Khoa Phụ sản, Bệnh viện TWQĐ 108 mới đây tiếp nhận bệnh nhân nữ 24 tuổi bị nhiễm trùng vùng kín nặng do thẩm mỹ tại một cơ sở spa.

Facebook cấm các nội dung quảng cáo chống tiêm chủng vắc – xin

Sống khỏe - 14/10

Facebook cấm các nội dung quảng cáo chống tiêm chủng vắc – xin

Hôm 14-10, AFP đưa tin Facebook đã ra thông báo cấm các nội dung quảng cáo khuyến khích mọi người chống lại việc tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh xuất hiện trên nền tảng của họ.

Quảng Ngãi: 1 sản phụ tử vong sau khi gây tê tủy sống

Sống khỏe - 14/10

Quảng Ngãi: 1 sản phụ tử vong sau khi gây tê tủy sống

Sau khi gây tê tuỷ sống, sản phụ xuất hiện đau tê vùng mông, co giật hai chân rồi chuyển biến xấu, tử vong.

Video nổi bật