CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM X

Tiếp vụ 559 cán bộ dân số xã mất việc ở Thanh Hóa: Mong muốn địa phương giải quyết thấu đáo, vừa hợp lý vừa hợp tình

Thời sự - 08/09

Tổng cục Dân số mong muốn tỉnh Thanh Hóa giải quyết vấn đề này một cách thấu đáo trên cơ sở các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và xem xét từ thực tiễn đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở tuyến xã đối với công tác dân số của địa phương trong suốt thời gian vừa qua.

Khó hoàn thành các mục tiêu nếu khuyết đội ngũ làm công tác dân số tuyến xã

Việc 559 cán bộ dân số cấp xã ở Thanh Hóa đột ngột bị mất việc (do Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/12/2019 không còn chức danh cán bộ dân số xã) đã khiến bộ máy tổ chức làm công tác dân số của địa phương này bị xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về DS-KHHGĐ tại Thanh Hóa trong thời gian tới.

Đề cập đến vai trò của đội ngũ làm công tác dân số ở tuyến xã, ThS Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế) cho biết: Thực tế trong hơn nửa thế kỷ thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên cả nước, đội ngũ dân số ở cơ sở, trong đó có cán bộ dân số ở tuyến xã đã có những đóng góp rất lớn vào thành công chung của sự nghiệp dân số.

Họ là những người 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng' để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng dân cư; cung cấp các phương tiện tránh thai, tham mưu với lãnh đạo tổ chức thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số ở các địa phương… Nói thế để thấy, đây là một lực lượng rất quan trọng trong hệ thống đội ngũ làm công tác dân số.

Cán bộ bán chuyên trách tư vấn, truyền thông về công tác dân số tại các huyện miền núi Thanh Hóa. Ảnh: Gia Hân

Theo ThS Lương Quang Đảng, Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới đã nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Do đó, việc ổn định bộ máy tổ chức làm công tác dân số từ Trung ương đến địa phương, nhất là ở tuyến cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào sự thành, bại của công tác dân số ở nước ta trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tại Thanh Hóa – địa phương vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác dân số như mức sinh cao (2,54 con/phụ nữ); tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh đang có chiều hướng gia tăng; già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh… thì việc bộ máy cơ sở bị xáo trộn, khuyết đội ngũ dân số ở cấp xã sẽ khiến công tác dân số tỉnh này gặp rất nhiều khó khăn và rất khó để thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết 21-NQ/TW đã đề ra.

Tận dụng một cách tối đa đội ngũ cán bộ dân số cơ sở

ThS Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế).

Theo ThS Lương Quang Đảng, gần đây, Tổng cục Dân số có nhận được đơn thư kiến nghị của một số cán bộ dân số cấp xã của tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét đơn thư của đội ngũ cán bộ này, phía Tổng cục Dân số đã trao đổi với tỉnh Thanh Hóa và thống nhất chuyển đơn thư về địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

'Tổng cục Dân số mong muốn tỉnh Thanh Hóa giải quyết vấn đề này một cách thấu đáo trên cơ sở các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và xem xét từ thực tiễn đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở tuyến xã đối với công tác dân số của địa phương trong suốt thời gian vừa qua, sao cho vừa hợp lý vừa hợp tình', ThS Lương Quang Đảng cho biết.

ThS Lương Quang Đảng cho biết thêm, phía Tổng cục Dân số đã có công văn gửi tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này. Trong đó, Tổng cục đã đưa ra một số đề xuất để địa phương có thể xem xét trong quá trình xử lý. Cụ thể, Tổng cục Dân số đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Y tế giao nhiệm vụ thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở xã cho Trạm Y tế và yêu cầu bố trí viên chức của Trạm thực hiện công tác này theo Công văn số 4480/BYT-TCDS ngày 3/8/2018 của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, trong quá trình tuyển dụng viên chức làm công tác dân số của Trạm Y tế cấp xã, Tổng cục mong muốn Sở Y tế quan tâm tuyển dụng những viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, ưu tiên những người đã có thời gian tham gia làm công tác dân số cấp xã vì đây là những người đã có kinh nghiệm trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân số tại địa phương.

Cùng với đó, quan tâm bố trí công việc khác cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ khi cho thôi việc. Trong trường hợp những người không đủ tiêu chuẩn để tham gia công tác, Tổng cục Dân số đề nghị cần có chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ này vì đây là những người đã có đóng góp không nhỏ cho công tác dân số của địa phương trong những năm qua.

'Tổng cục Dân số chỉ đưa ra những gợi ý, đề xuất. Quyết định vẫn thuộc thẩm quyền của địa phương', ThS Lương Quang Đảng nhấn mạnh.

Lý giải cơ sở để đưa ra những đề xuất trên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lương Quang Đảng cho biết: Sở dĩ Tổng cục Dân số mong muốn địa phương ưu tiên tuyển dụng những người có thời gian tham gia làm công tác dân số ở xã vào vị trí viên chức Trạm Y tế vì đội ngũ này có chuyên môn về công tác dân số, am hiểu phong tục tập quán ở địa phương và quan trọng là họ biết cách tuyên truyền một cách dễ hiểu để người dân thực hiện về công tác dân số.

Trong khi đó, nếu tuyển dụng người chưa từng làm công tác dân số, đương nhiên sẽ mất một khoảng thời gian để người mới làm quen, tiếp cận và tìm hiểu các công việc liên quan đến công tác dân số. Như vậy, nếu so sánh, rõ ràng, tuyển người có bề dày kinh nghiệm làm dân số vẫn có lợi thế hơn.

'Chúng tôi mong muốn rằng, ở Thanh Hóa, trong điều kiện, khả năng và bằng một cách nào đó, có thể xem xét tận dụng một cách tối đa đội ngũ cán bộ dân số ở cơ sở này để giúp thực hiện công tác dân số đạt hiệu quả nhất', ThS Lương Quang Đảng nói.

Thực hiện Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa 'về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với Chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa', trong số các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã không còn chức danh cán bộ làm công tác DS- KHHGĐ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Nguyễn Doãn Tú đã ký Công văn số 453/TCDS-TCCB gửi ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết đơn, thư kiến nghị của chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã tỉnh Thanh Hóa.

Theo Tổng cục Dân số, để từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm tư của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương, Tổng cục Dân đề nghị tỉnh Thanh Hóa trong quá trình tuyển dụng viên chức làm công tác dân số của Trạm Y tế cấp xã quan tâm tuyển dụng những viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, ưu tiên những người đã có thời gian tham gia làm công tác dân số cấp xã vì đây là những người đã có kinh nghiệm trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân số tại địa phương.

Theo Mai Thùy/Gia đình và xã hội Link Gốc: Copy Link

http://giadinh.net.vn/dan-so/tiep-vu-559-can-bo-dan-so-xa-mat-viec-o-thanh-hoa-mong-muon-dia-phuong-giai-quyet-thau-dao-vua-hop-ly-vua-hop-tinh-20200907142227836.htm

Tin liên quan

Người cán bộ chuyên trách làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác dân số

Sống khỏe - 19/03

Người cán bộ chuyên trách làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác dân số

Hơn 10 năm gắn bó với công tác DS- KHHGĐ, chị Nguyễn Thị Nhan, cán bộ chuyên trách dân số xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã không ngại khó khăn, luôn miệt mài với công việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ và xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Những thành công và thách thức trong công tác dân số của tỉnh Bình Dương

Sống khỏe - 21/03

Những thành công và thách thức trong công tác dân số của tỉnh Bình Dương

Chiến lược dân số là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề hàng đầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế - xã hội, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Để góp phần thực hiện chiến lược DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020, HĐND tỉnh Bình Dương khóa 8 đã ban hành Nghị quyết 20 về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên: Lợi ích nhiều mặt từ việc thực hiện tốt chính sách dân số

Sống khỏe - 19/04

Phú Yên: Lợi ích nhiều mặt từ việc thực hiện tốt chính sách dân số

Những năm qua, công tác dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình của Phú Yên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền; thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Thông điệp 5K phòng, chống Covid-19

Sống khỏe - 08/09

Thông điệp 5K phòng, chống Covid-19

Ngày 7/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, thực tế, nguy cơ dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, lơ là.

BV Chợ Rẫy tìm nhiều nguồn mua thuốc giải độc cho bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay

Sống khỏe - 07/09

BV Chợ Rẫy tìm nhiều nguồn mua thuốc giải độc cho bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay

Chiều 7/9, theo TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện(BV) Chợ Rẫy, các bác sỹ tại đây đang điều trị cho trường hợp bệnh nhân thứ 6 liên quan tới vụ ngộ độc pate Minh Chay sau khi mua sản phẩm pate của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

10 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

Sống khỏe - 07/09

10 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

Hôm nay 7/9, Đà Nẵng có 10 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang. Trong ngày 7/9, cả nước có 29 bệnh nhân ở Đà Nẵng và Quảng Nam được công bố khỏi bệnh

Cà chua là trái cây hay rau? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng hành trình tìm đáp án lại phức tạp đến không ngờ

Sống khỏe - 07/09

Cà chua là trái cây hay rau? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng hành trình tìm đáp án lại phức tạp đến không ngờ

Đáp án của câu hỏi hóa ra lại phụ thuộc vào việc bạn hỏi một nhà thực vật học hay một đầu bếp.

Hà Nội: Bệnh viện khắc phục công tác phòng chống dịch và hoạt động trở lại

Sống khỏe - 07/09

Hà Nội: Bệnh viện khắc phục công tác phòng chống dịch và hoạt động trở lại

Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện có 78/81 bệnh viện (BV) đạt mức an toàn; 1 BV ở mức an toàn thấp; 2 BV không an toàn phải đóng cửa. Sở yêu cầu các BV phải khẩn trương khắc phục công tác phòng chống dịch COVID-19.

Video nổi bật