20 sự thật cần biết về hội chứng tự kỷ ở trẻ

1. Hiện nay, cứ 166 trẻ thì có 1 trẻ mắc hội chứng tự kỷ.

Theo Sức khỏe và Đời sống