8 cách mà sex ảnh hưởng đến bộ não của bạn

Sex đôi khi mang lại cảm giác buồn bã: Sau khi những hóa chất mang lại cảm giác hạnh phúc biến mất, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Theo các nhà nghiên cứu, sau khi sex, con người có thể trải qua cảm giác mất tinh thần (thuật ngữ y học là postcoital dysphoria). Khoảng 1/3 phụ nữ tham gia nghiên cứu đã ghi nhận trải qua cảm giác này. Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể là do việc 'quan hệ' một cách miễn cưỡng.

Theo Sức khỏe và Đời sống