8 cách mà sex ảnh hưởng đến bộ não của bạn

Sex giúp bạn giảm đau: Hãy quan hệ tình dục khi bạn bị đau đầu. Nghiên cứu cho thấy sex có thể làm giảm các triệu chứng đau đầu một cách nhanh chóng. Trong một nghiên cứu năm 2013 của Đức, 60% số người tham gia đã mắc chứng đau nửa đầu và 30% số người bị đau đầu theo cơn đã có quan hệ tình dục, kết quả cho thấy họ giảm một phần hoặc toàn bộ cơn đau. Các nghiên cứu khác đã cũng cho thấy kết quả giảm đau ở những phụ nữ đã được kích thích vào điểm G. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự sản sinh oxytocin, cái gọi là hoóc-môn liên kết có tác dụng giảm bớt cơn đau.

Theo Sức khỏe và Đời sống