8 cách mà sex ảnh hưởng đến bộ não của bạn

Sex khiến bạn mất trí nhớ tạm thời: Mỗi năm, cứ khoảng 100.000 người thì có 7 người rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời. Những nguyên nhân có thể gây ra tình trạng trên là quan hệ tình dục mạnh cũng như căng thẳng, chấn thương đầu nhẹ, nhảy vào nước nóng hoặc lạnh… Sự lãng quên có thể kéo dài một vài phút hoặc vài giờ. Khi đó, họ không thể hình thành những ký ức mới hoặc ghi nhớ các sự kiện rất gần trước đó.

Theo Sức khỏe và Đời sống