8 cách mà sex ảnh hưởng đến bộ não của bạn

Sex giúp bạn bình tĩnh hơn: Một nghiên cứu được thực hiện ở loài chuột cũng phát hiện ra rằng, việc giao hợp khiến chúng bình tĩnh hơn. Điều này cũng đúng với con người. Một nghiên cứu cho thấy những người quan hệ tình dục đã có phản ứng tốt hơn với các tình huống căng thẳng như khi nói trước đám đông so với những người không 'quan hệ'. Đó là bởi vì việc quan hệ tình dục đã làm giảm đáng kể huyết áp.

Theo Sức khỏe và Đời sống