8 cách mà sex ảnh hưởng đến bộ não của bạn

Sex làm cho bạn buồn ngủ: Sex có nhiều khả năng làm cho người đàn ông buồn ngủ hơn phụ nữ và các nhà khoa học cho rằng: Các phần của não gọi là vỏ não trước trán dần đóng lại và mệt mỏi sau khi xuất tinh. Điều này, cùng với việc phát hành của oxytocin và serotonin khiến cho bạn cảm thấy buồn ngủ.

An An (Health)

Theo Sức khỏe và Đời sống