Ảnh: Cơn mưa tưới mát tuổi thơ con

Cô bé như một nghệ sĩ múa ba lê thăng hoa dưới cơn mưa.

Theo Sức khỏe và Đời sống