Ảnh: Làm gì để có cơ bụng 6 múi

Để có cơ bụng 6 múi, bạn cần chăm chỉ tập luyện với cường độ cao. Tập ngắn với cường độ cao làm giảm mỡ bụng nhiều hơn 20% và đốt chất béo nhiều hơn 50% so với tập tốc độ trung bình.

Theo Sức khỏe và Đời sống