Ảnh: Những trò nghịch khó đỡ của trẻ

Những chàng trai trưởng thành trước tuổi. Sơn nhà là việc của người đàn ông trong gia đình.

Theo Sức khỏe và Đời sống