Ảnh: Những trò nghịch khó đỡ của trẻ

Body painting...

Theo Sức khỏe và Đời sống