Ảnh: Những trò nghịch khó đỡ của trẻ

Dành hết 'tâm huyết' để make-up cho em!

Theo Sức khỏe và Đời sống