Ảnh: Những trò nghịch khó đỡ của trẻ

Em đã có răng đâu. Đừng đánh răng cho em nữa!

Theo Sức khỏe và Đời sống