Ảnh: Những trò nghịch khó đỡ của trẻ

Tớ tự sáng tạo kiểu tóc này, các bạn thấy thế nào?

Theo Sức khỏe và Đời sống