Ảnh: Những trò nghịch khó đỡ của trẻ

Nhà mới chị 'thiết kế' cho em đây.

Theo Sức khỏe và Đời sống