Ảnh: Những trò nghịch khó đỡ của trẻ

Không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Theo Sức khỏe và Đời sống