Ảnh vui: Khi các ông bố trông con

Không điều gì không thể để làm vừa lòng con gái diệu.

Theo Sức khỏe và Đời sống