Ảnh Vui: Khuôn mặt hài hước khó đỡ của bé

'Muốn đánh nhau không, hả?'

Theo Sức khỏe và Đời sống