Ảnh vui: Những động vật đẹp hơn nhờ...bạch tạng

Nổi bật trước đám đông khi rùa bị bạch tạng.

Theo Sức khỏe và Đời sống