Bài thuốc đơn giản trị hôi miệng từ mùi tàu

Mùi tàu thường được sử dụng làm gia vị giúp ngon miệng, tiêu hóa tốt. Mùi tàu là cây thảo sống hàng năm hay vài năm, có thân mọc đứng, phân nhánh ở ngọn, cao 15 - 50 cm.

Theo Đỗ Trọng/Nông nghiệp Việt Nam