Bài thuốc đơn giản trị hôi miệng từ mùi tàu

Lá mọc sát đất thành hình hoa thị ở gốc, có phiến mỏng, thuôn, hình mũi mác, thon hẹp lại ở gốc, mép có răng cưa, hơi có gai. Lá ở thân càng lên càng ngắn, nhỏ dần, có nhiều răng cưa và gai sắc hơn. Hoa màu trắng lục, mọc thành tán. Quả hình cầu, hơi dẹp, có vẩy. Toàn cây có tinh dầu, nên có mùi thơm. Rau mùi tàu chứa nhiều protit, gluxit, xenlulozơ, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1 và vitamin C.

Theo Đỗ Trọng/Nông nghiệp Việt Nam