Bạn đã thưởng thức bình minh của những nơi này?

Ánh bình minh dần ló rạng trên một biển mây trời trắng muốt, nhìn từ cửa sổ một chuyến bay ra Hà Nội.

Theo Nhi Nguyễn - Quốc Bảo/News.zing.vn