Bóc mẽ quý ông còn zin: Chuyện nhỏ!

Lóng ngóng trong lần đầu 'ra quân': Dù chàng có giỏi che giấu đến đâu nhưng chỉ cần bạn tinh ý một chút là sẽ nhận ra điều này. Trong lần đầu sex, các chàng thường bị cảm xúc do quá hồi hộp chi phối, kể cả chuyện trước khi hành sự đã đọc, xem kha khá kỹ năng giường chiếu. Tuy nhiên, bạn nhận thấy chàng quá chuyên nghiệp, thành thục trong từng hành động thì rất có thể anh ấy đang nói dối bạn.

Theo Sức khỏe và Đời sống