Chắc ai đó muốn biết lịch sử của sextoy

2.800 TCN: Các cặp đôi từ thời kỳ đồ đá đã biết cách cách tân chuyện tế nhị với một loại dụng cụ tình dục làm từ bột kết.

Theo Sức khỏe và Đời sống