Chắc ai đó muốn biết lịch sử của sextoy

Những năm 1920: Các loại máy rung đã có chỗ đứng nhất định trong những bộ phim người lớn. Do thời này vẫn chỉ là phim câm nên khán giả không thể nghe tiếng rung. 

Theo Sức khỏe và Đời sống