Chắc ai đó muốn biết lịch sử của sextoy

1974: Nhà hoạt động quyền của phụ nữ Dell Williams sáng lập Vườn Eve ở thành phố New York (Mỹ), được xem là người phụ nữ đầu tiên kinh doanh đồ chơi tình dục.

Theo Sức khỏe và Đời sống