Chắc ai đó muốn biết lịch sử của sextoy

1998: Luật thi hành chống truyền bá sản phẩm đồi trụy ở bang Alabama (Mỹ) đã biến đây là nơi duy nhất hình sự hóa việc bán đồ chơi tình dục.

Theo Sức khỏe và Đời sống