Cười ngất với những bộ cánh 'độc' đêm Giáng sinh

Ngoài đôi mắt…tất cả đều không giống.

Theo Sức khỏe và Đời sống