Dấu hiệu cảnh báo bạn đang chịu áp lực công việc

Công việc căng thẳng có thể được định nghĩa là các phản ứng thể chất và cảm xúc có hại xảy ra khi các yêu cầu của công việc không phù hợp với khả năng, nguồn lực, hoặc nhu cầu của người lao động. Công việc căng thẳng có thể dẫn đến sức khỏe suy giảm và thậm chí chấn thương.

Theo Sức khỏe và Đời sống