Điều cần biết khi chăm sóc trẻ tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng ở nước ta chủ yếu rơi vào tháng 3-5 và từ tháng 9-11, chủ yếu xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Theo Sức khỏe và Đời sống