Điều tai hại sẽ xảy ra nếu dùng mỹ phẩm quá hạn dù chỉ 1 ngày

Mỹ phẩm quá hạn nguy hiểm hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Theo Sức khỏe và Đời sống