GS. Gedge David Rosson trả lời về phương pháp kéo dài chân

TS. BS. Nguyễn Hồng Hà: Quá trình mổ xẻ cũng như điều trị cho những bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch theo tiêu chuẩn ở bên Mỹ thì sẽ như thế nào vì chúng tôi thấy có nhiều chuyên gia Mỹ sang giúp VN phẫu thuật? GS. Gedge David Rosson cho biết: Kinh nghiệm về dị tật hở môi và vòm ở Mỹ thì chúng tôi có những trung tâm chuyên biệt để xử lý tốt nhất các dị tật cho bé. Có những trung tâm tập hợp rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ phát âm, bác sĩ về môi, bác sĩ về răng... Mỗi bác sĩ sẽ ngồi với nhau và xử lý một vấn đề khác nhau trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Đó là quá trình theo dõi từ lúc sinh ra tới giai đoạn sau, thậm chí khi các cháu 17-18 tuổi.

Theo Sức khỏe và Đời sống