GS. Gedge David Rosson trả lời về phương pháp kéo dài chân

TS.BS. Nguyễn Hồng Hà: Nhân đây, giáo sư có thể cho biết thời điểm nào là tốt nhất để sửa các ngón tay thừa? GS. Gedge David Rosson trả lời: Thời điểm chính xác phải được xác định bởi các bác sĩ chuyên sâu về bàn tay. Nhưng quy tắc chung để giải quyết các dị tật bàn tay  tốt nhất là trước 18 tháng, chậm nhất là 2 tuổi để ngón mới 'hòa nhập' với cơ thể. Còn đã 15 tuổi, bạn vẫn hoàn toàn có thể đi cắt ngón tay thừa để tự tin hơn nhé.

Theo Sức khỏe và Đời sống