GS. Gedge David Rosson trả lời về phương pháp kéo dài chân

TS.BS. Nguyễn Hồng Hà: Với những trường hợp tai nạn lao động mà bị đứt lìa chi thì chúng ta cần phải sơ cứu như thế nào để có thể tái tạo, chắp nối chi thể sau đó? GS. Gedge David Rosson trả lời: Vấn đề bảo quản chi thể đứt lìa rất quan trọng. Nên tránh, không để các phần cơ thể đó tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh (vì có nguy cơ bị bỏng lạnh và không dùng được nữa). Cố gắng bọc vải/khăn/quần áo sạch xung quanh, cho vào nilon, buộc kín lại rồi thả vào thùng nước đá. Sau đó chuyển đến các trung tâm có thể thực hiện vi phẫu để nối lại những bộ phận này. Kết quả thành công nhiều hay ít phụ thuộc vào kỹ thuật khâu nối, lứa tuổi. Trong trường hợp chi thể bị dập nát quá nhiều không thể nối, tại Mỹ đang tiến hành 2 hướng nghiên cứu: 1 là ghép tay từ những người đã qua đời và đồng ý hiến tặng cơ thể. 2 là dùng chân tay giả thông minh, gồm các chíp điện tử thông minh để hỗ trợ người mất các bộ phận cơ thể của mình.

Theo Sức khỏe và Đời sống