Muỗi: Côn trùng truyền bệnh nguy hiểm

 Một số loài muỗi ở Việt Nam cũng có thể lây bệnh viêm não Nhật Bản cho con người. Khi hút máu cá thể mang bệnh, chúng có thể truyền bệnh cho người lành ở lần hút máu sau.

Theo Sức khỏe và Đời sống