Muỗi: Côn trùng truyền bệnh nguy hiểm

 Ở Việt Nam, muỗi cát được phát hiện ở một số tỉnh như ở Cẩm Bình (Hải Dương), Ghềnh (Ninh Bình), Đức Phổ (Quảng Ngãi)...

Theo Sức khỏe và Đời sống