Muỗi: Côn trùng truyền bệnh nguy hiểm

Ngoài muỗi cát, thời tiết nóng ẩm của Việt Nam cũng thuận lợi cho một số loại muỗi nguy hiểm sinh sôi và phát triển. Chúng không chỉ hút máu mà còn gây bệnh cho con người.

Theo Sức khỏe và Đời sống