Muỗi: Côn trùng truyền bệnh nguy hiểm

Muỗi Anophen được biết đến là thủ phạm gây bệnh sốt rét. Ở Việt Nam cho tới nay đã phát hiện được 59 loài Anopheles, trong đó có 15 loài được xác định là trung gian truyền bệnh chính, truyền bệnh phụ và nghi ngờ truyền bệnh.

Theo Sức khỏe và Đời sống