Muỗi: Côn trùng truyền bệnh nguy hiểm

Chiều dài của muỗi bằng chiều dài của vòi, trên cánh muỗi có các vẩy đen trắng. Khi đậu và hút máu, thân muỗi chếch một góc 45 độ so với giá thể.

Theo Sức khỏe và Đời sống