Nghề tư vấn tâm lí: Lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia

1. Ước được giúp đỡ người khác. Một nhà tâm lí học là người có tấm lòng vị tha. Họ muốn giúp đỡ những người có nỗi đau về tinh thần. Bác sĩ tâm lí luôn tồn tại một ước ao là thấu hiểu tận cùng những suy nghĩ của người bệnh và tìm hiểu vì sao họ chọn làm những việc khiến họ đau khổ.

Theo Sức khỏe và Đời sống