Những điều phụ nữ ghét cay ghét đắng khi sex

3. Đòi 'yêu' ở những địa điểm không thích hợp: Một chút thay đổi có thể sẽ gia tăng cảm giác cho cả hai, nhưng  điều này cần có sự đồng ý của nàng. Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu bạn thực hiện cuộc 'yêu' ngay trên xe, hay trong phòng khách sáng đèn sẽ ẩn chứa những nguy cơ bị người khác bất ngờ xuất hiện. Bạn hốt hoảng còn nàng sẽ cực kỳ xấu hổ và dám chắc, nàng sẽ không còn cảm hứng với bạn mỗi khi nhớ lại chuyện này.

Theo Sức khỏe và Đời sống