Những điều phụ nữ ghét cay ghét đắng khi sex

6. Thường xuyên hỏi nàng những câu hỏi như 'nàng thỏa mãn không' hay 'đã lên đỉnh chưa?': Những câu hỏi như vậy chỉ nên lặp lại một vài lần và bạn nên chú ý dùng từ ngữ tế nhị như hỏi về cảm giác của nàng thế nào thay vì trực tiếp hỏi nàng đã thỏa mãn hay chưa. Nếu bạn không hỏi về cảm giác của nàng, có thể điều đó khiến nàng nghĩ bạn không coi trọng  nàng. Nhưng nếu tần suất các câu hỏi quá nhiều và ngôn ngữ không hợp lý, phụ nữ có thể đánh giá bạn không chuyên nghiệp, không nhận thấy các biểu hiện của nàng hoặc khiến nàng xấu hổ khi phải trình bày tường tận về cảm giác của mình.

Theo Sức khỏe và Đời sống