Oral sex và những vấn đề bạn phải biết

Nhiều người nghĩ rằng, quan hệ bằng đường miệng khá an toàn. Tuy nhiên, oral sex không hề an toàn như nhiều người lầm tưởng.

Theo Sức khỏe và Đời sống