Slide: Đồ dùng 'cần kíp' mẹ phải mang khi bé đi du lịch

Vòng đeo có thông tin: Nhiều gia đình thường đeo cho bé vòng tay hoặc cổ có khắc thêm thông tin liên hệ của bố mẹ, đề phòng khi trẻ đi lạc và được mọi người giúp đỡ gọi về cho gia đình.

Theo Sức khỏe và Đời sống