Slide: Đồ dùng 'cần kíp' mẹ phải mang khi bé đi du lịch

Thảm ngồi: Một chiếc thảm gấp sẽ trải rộng cho cả gia đình ngồi nghỉ, bày biện đồ ăn trong chuyến picnic. Nhưng gấp nhỏ lại để mẹ dùng thay tã cho bé khi cần thiết. Thật là 1 tấm thảm mà nhiều công dụng phải không các mẹ?

Theo Sức khỏe và Đời sống