Slide: Luyện tập đúng cách để kiểm soát đường huyết

Khi đường huyết lúc đói < 5 mmol/L thì không nên luyện tập hoặc khi đang tập mà huyết áp tâm thu cao từ 180mmHg trở lên thì hạn chế cường độ tập để huyết áp không vượt qua số trên.

Theo Sức khỏe và Đời sống