Slide: Những quan niệm sai lầm về ung thư phổi

Nếu bạn đã từng hút thuốc thì sẽ không bao giờ cai được. Thực tế: Không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá. Không hút thuốc có lợi ích gần như ngay lập tức, bao gồm cải thiện lưu thông và chức năng phổi. Nguy cơ ung thư phổi bắt đầu giảm qua thời gian. Mười năm sau khi bỏ thuốc lá, sẽ giảm đến 50% nguy cơ phát triển ung thư phổi.

Theo Sức khỏe và Đời sống