Slide: Phân loại các loại ung thư phổi

2. Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ: có khoảng 80% bệnh nhân ung thư phổi là thuộc ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Việc phân biệt hai loại ung thư này có vai trò rất quan trọng vì phương pháp điều trị đối với hai loại ung thư phổi này hoàn toàn khác nhau.

Theo Sức khỏe và Đời sống